ANS: Bezohledná a krátkozraká politika mocných.

Světová elita spíše zvolí válku, nežli by se dělila o majetek. Přistěhovalecká politika Evropské unie je ve skutečnosti sociální válka vyšších tříd proti vlastním národům. Přistěhovalci se stávají zbraní, která umožní globalistům udržet na uzdě bílou populaci. Evropská unie nepotřebuje národy, a tudíž ani vlastenectví není zapotřebí. Potřebuje rasově a etnicky smíšenou populaci.

V reakci na tichou nespokojenost se orgány EU snaží ospravedlnit svoji politiku: Evropská populace stárne a demograficky se nereprodukuje - ženy nerodí dostatečný počet dětí. Kde jsou ale záruky, že migranti přinášejí pozitivní vlastnosti? Praxe ukazuje pravý naopak. Proč je multikulturalismus omezen na Evropu? Na to pochopitelně neexistuje žádná odpověď. Politici a ideologové již nepovažují za nejzávažnější problém počet běženců, ale růst protiimigračních nálad v Evropě.

Migranti však nejdou na Skotskou vysočinu, nemíří na sever Finska, ani do neobydlených koutů Francie, do muslimských států by si netroufli ani vteřinu. Celá sociálně-ekonomická politika v Evropě v průběhu posledních čtyřiceti let byla zaměřena na zvyšování nerovnosti. Veškeré řeči o tom, že hlavním důvodem přísunu migrantů z Asie a Afriky je řešení problému nedostatku pracovních sil, jsou vesměs lživé a stojí proti nim jednoduchý argument: proč nepovolají nezaměstnanou mládež ze Španělska, Portugalska a Řecka, čili z jihu samotné Evropy? Mládež, která je relativně vzdělaná, má kořeny v místní tradici a chce pracovat.

Imigranti jsou často připraveni pracovat za nízké platy a vytlačují dolní a nižší střední vrstvu z oblasti jejích ekonomických zájmů. Mají mnohem méně rozvinuté společenské vědomí a v nových podmínkách jsou nuceni spoléhat se na jiné formy organizace a svépomoci (občina, klan, kmen, kasta), proto vyklízejí zónu boje proti "vykořisťovatelům". A k tomu všemu spatřují svého hlavního nepřítele v bílých Evropanech ze spodních a nižších středních vrstev.