Babišovo EET dokáže, že šedá ekonomika nebude všudypřítomná?

Je zcela nesporné, že tzv. šedá, tedy daním se vyhýbající ekonomika je všudypřítomným fenoménem prakticky v každé zemi. Zatímco korupce výrazně snižuje výkonnost ekonomiky a s nevhodnými eurodotacemi prakticky likviduje svobodný trh, šedá ekonomika je trhem sám pro sebe.

Objem české šedé ekonomiky se odhaduje na cca 15% a až uvidíme ty miliardy z EET, pak možná i poklesne dosavadní odhad. Na vyšší úrovni je Norsko a Švédsko (cca 18%) a Portugalsko, Španělsko a Belgie mají ještě vyšší skóre až 22,6%. K premiantům patří Itálie a Řecko s podílem 28,6% šedé ekonomiky. Mezi největší hříšníky české ekonomiky s nejvyšším podílem stínových aktivit patří zejména výroba, stavebnictví, doprava, skladování a zvyk platit hotově a bez faktury.

Doktor Friedrich Schneider uvedl: "Ve všech studiích bylo zjištěno, že zvýšení daní a povinných příspěvků na sociální zabezpečení je jednou z hlavních příčin zvýšení neformální ekonomiky. Jde o klíčové prvky existence a nárůstu šedé ekonomiky." 

Zásada, že nízké daně znamenají nízké dávky a nízkou úroveň šedé ekonomiky se v Česku nenosí. Spojeného království má pouhých 12,6% a Spojené státy jen 8,8%.  

Česká šedá ekonomika tak byla vyčíslena na cca 600miliónů korun.Pokud EET konečně snad přinese plánovaných 18 miliard je otázkou, kde se další peníze v šedé ekonomické skrývají. Pokud tam nejsou (a vypadá to, že nejsou), pak přínos EET byl opět přestřelen a stane se další politickou lží. Někdy i v politice méně znamená více.