Bakala, OKD a nic

OKD  je kauza k nevyšetření. Po bitvě je každý generál. Ale kde byli generálové v roce 2004, kdy se doly OKD prodávaly? Poslanecké vyšetřovací komisejsou asi tak užitečné, jako služba Frontex. Hodně se o nich hovoří, výsledky jsou nijaké.

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci důlní společnosti OKD vyslechla tytotento svědky: Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla, Milan Urban, Jiří Rusnok, Miroslav Grégr a Radek Pokorný. Finančníka a bývalého krejčíka Zdeňka Bakalu, který kdysi ovládl OKD, se členům komise zatím vyslechnout nepodařilo. Bydlí ve Švýcarsku a pozvánku mu poslali do Česka. A máme tu hned možnost vidět práci této komise.


Bakala bývá kritizován za údajné vyvádění peněz z černouhelné společnosti OKD, důkazy nikdo neviděl. Byty, co slíbil ústně, že prodá horníkům prodal jiným a vydělal. Že jakonemá charakter? A kdo jej z privatizátorů a politiků má? Tak proč se všichni stále tak nějak diví? Mimochodem i ústně uzavřená smlouva je platná, proč se tedyplnění nikdo nedomáhá, když je tolik svědků, kteří její obsah mohou potvrdit?

Mediální komedie okolo OKD skončí přesně tak, kde ty minulé. V nikde. Ve státě s fasádní demokracií to nemůže dopadnout jinak. A to i za situace, že trestní zákon platný v té době má stejně jako nový trestní zákoník promlčecí dobu dvacet let, jde-li o trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle zákona č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákony máme náramné, výsledky velmi nenáramné.

Foto: Břetislav Olšer, blog