Česká televize jako nástroj politického zla?

"ČT indoktrinuje už malé děti", varuje politik od Svobodných Luboš Zálom. Podle něj EU přímo podporuje muslimské teroristy a nám tluče do hlav, že se nesmíme bránit. K České televizi pak dodává: "Česká televize je indoktrinačním nástrojem pro propagaci kolektivismu, etatismu a socialismu, a navíc její vedoucí pracovníci nenesou žádnou politickou odpovědnost. Zestátnění by pravděpodobně bylo o něco čestnějším řešením, přinejmenším by jasně odkrylo politické vazby. Skutečně správným řešením by však byla důsledná privatizace."

Jedno se musí nechat. Kritika České televize v oblasti zpravodajství prší ze všech stran , dokonce i od příznivců ČT. Přesto se nic nemění, nic nezlepšuje, nic nwnapravuje. Není to podivné u veřejné instituce placené občany? Tak na co jsou všechny ty pofidérní Rady? Na korýtka?