Europarlament bez jakéhokoliv mandátu v podstatě vyhlásil Maďarsku hybridní válku

O tom, že se Evropská unie mění v socialistickou šaškárnu vypovídá historické, mimořádně nedůstojné hlasování Evropského parlamentu o tom, že Maďarsko porušuje jakési pofidérní hodnoty a musí být proto ztrestáno. Nacisté všech dob musejí jásat.

Nic proti tomu trestat toho, kdo porušuje zákony, nařízení nebo jiná pravidla. Ale pokud zde nemáme zákonodárci, soudem či jinou instancí posvěcenou definici tzv. "Evropských hodnot", pak se může jakémukoliv státu vyčítat cokoliv a kdykoliv. A to je zvůle. Zvůle totalitní. Jinak by museli ti hlasující v EP přesně uvést, kterou "hodnotu" Maďarsko porušilo, kdy a v jakém rozsahu. Nic takového samozřejmě prokázáno nebylo.

Maďarsko odmítlo ekonomické migranty na svém území. Žádná definice z proklamovaných "Evropských hodnot" takovou povinnost žádnému státu neukládá a i od smlouvy o ochraně uprchlíků může jakýkoliv stát kdykoliv odstoupit. To ale Maďarsko neudělalo. Jenom odmítá vyžírky a náboženské fanatiky z migrační okupace.

Jaroslav Tichý v článku :Kdo to ví, odpoví mi na otázku, co je migrace" píše: Migrace je, když...

  • "Humanitární" organizace inkasují peníze od vlád členských států EU (vybrané od nás, daňových poplatníků),

  • tyto peníze pak velkoryse rozdělují "potřebným" v Africe i Na Blízkém a Středním východě (a všemi možnými i nemožnými způsoby je získávají k cestě do Evropy);

  • tito "potřební" lidé si pak za tyto peníze koupí cestu do Evropy, za kterou zaplatí zpět "humanitárním" převaděčům lidí;

  • tito ilegální převaděči lidí naloží ony "potřebné lidi" na gumové čluny s motorem, na nichž není ani dostatek PHM ani vody či jídla pro pasažéry na cestu do Evropy a odrazí od afrických břehů. Do Evropy ale sami nemíří. (Ani by tam bez základní výbavy nedojeli). Jsou totiž už domluveni s loděmi provozovanými neziskovkami či dalšími převaděči lidí, které přijedou až téměř k africkým břehům ony "potřebné lidi" zachránit s poukazem na příslušná ustanovení námořního zákona;

  • po příjezdu do Evropy se vlády členských zemí EU (příp. pak vedení EU) o migranty dále postarají. Jak jinak než opět z našich daní. Potraviny, kapesné, lékařská péče, ubytování, vč. výuky jazyka. Mnoho dalších je umístěno v uprchlických táborech v Německu a v Rakousku, které provozuje švýcarská soukromá společnost OPS, jejímž většinovým vlastníkem je Barclay´s Bank (hlavní banka Rotschildů). A je to právě p. Soros jako blízký spolupracovník Rotschildů, který lobuje a jinak prosazuje u politiků v Bruselu (ale i v členských zemích EU) přijímání dalších milionů migrantů ze zemí 3. světa do Evropy ročně;

  • celý projekt přináší jeho aktérům navíc nemalý zisk, zatímco my, obyvatelé EU si tak přispíváme na vlastní zkázu.

Pokud hlasující poslanci Evropského parlamentu toto pokládají za "Evropské hodnoty", protože právě tomu se Maďarsko brání, pak ale nejsme na jedné lodi. Oni jsou na té globalizační a my na té obyčejné. Pak ale nemáme a nemůžeme mít žádný zájem, aby tito lidé o čemkoliv za nás hlasovali a rozhodovali. Už vůbec ne za to, aby suverénnímu státu vyhlašovali nějakou svou  "svatou válku".