Evžen Stouplý: TRUMP VYDAL PŘÍKAZ K VYŠETŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ ZA DISKRIMINACI KONZERVATIVCŮ

Trump chce vyšetřit, zda on-line giganti sociálních médií neporušují antimonopolní zákony diskriminací konzervativců.

Trump už tweetoval, že sociální mediální giganti: "...cela diskriminují republikánské a konzervativní hlasy." Předpojatost vůči konzervativcům vede k jejich blokování a jejich vstup je trvale zakázán pro vyjádření názoru, který je považovaný za "urážlivý". Posledním postiženým je herec James Woods, který byl z Twitteru vyloučen protože "by mohl "ovlivnit volby"(sic!)tím, že sdílel satirický příspěvek.

Je známé, že se žádné takové pravdilo neuplatňuje pro příspěvky levicových autorů.

Prezident Trump proto vydal "EXEKUTIVNÍ ŘÁD PRO OCHRANU KONKURENCESCHOPNOSTI V ONLINE PLATFORMÁCH"

Část 1. Zásady.Online platformy jsou ústředním bodem amerického obchodu a volného toku zpráv a informací. Ať už čtete novinky nebo hledáte místní podniky, občané se spoléhají při vyhledávání, že sociální média a další on-line platformy poskytují objektivní a spolehlivé informace k tomu, aby tak vytvořily celou řadu předpokladů k rozhodnutí, od nákupů až po hlasování ve volbách. Kvůli jejich rozhodující úloze v americké společnosti je nezbytné, aby byli američtí občané chráněni proti nekalosoutěžním činům nebo proti dominantnímu zneužití pozice online platformy. Kontrola online systému je nezbytná pro zajištění odpovědnosti platformy, které mají tak velký vliv na naši ekonomiku a demokratický proces.

Část 2. Povinnosti orgánů

a) Výkonné orgány pro posílení hospodářské soutěže mezi online platformami, zajistí, aby žádná platforma on-line nevyužila tržní sílu způsobem škodícím spotřebiteli, a to třeba i prostřednictvím uplatňování cenzury proti údajné zaujatosti.

b) Orgány, které mají pravomoc vyšetřovat protisoutěžní jednání důkladně prozkoumají, zda některá on-line platforma neporušila antimonopolní zákony definované v odst. a) první části Claytonova zákona, 15 USC § 12 nebo jakákoli jiná ,které mají chránit hospodářskou soutěž.

(c) Pokud se orgány dozví o možném nebo skutečném protisoutěžním jednání platformou,a nelze z jejich pravomoci dále vyšetřovat a nebo trestně stíhat, záležitost bude postoupena antimonopolnímu oddělení Ministerstva spravedlnosti a Úřadu pro hospodářskou soutěž Federální obchodní komise.

d) Nejpozději do 30 dnů ode dne tohoto prezidentského příkazu předloží ředitel Národní hospodářské rady počáteční seznam akcí, které může každý orgán přijmout, aby ochránil hospodářskou soutěž mezi online platformami a řešil předpojatost platformy on-line ; A to pro všechny příslušné orgány, které jsou potenciálně k dispozici pro posílení hospodářské soutěže mezi uživateli on-line platforem a na jejich ochranu....atd.