Max Schrems: Facebook uchovává vše i Vaše smazané zprávy

Na sociální síť Facebook se vztahuje irské a evropské právo ve směrnici č.95/46/ES z října 1995. To se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů o nich. Jak ale ukazují zjištění, Facebook uchovává i zprávy, které uživatel smazal. Dále Facebook uchovává i historii všech přístupů, včetně IP adresy a seznamu všech uživatelů, kteří se z daného počítače na síť kdy logovali. Vše završuje historie "realtime aktivity" a "nedávné aktivity", tedy toho, co na Facebooku uživatel dělal. K tomu eviduje osobní údaje z profilu (vzdělání, práce a politická a náboženská přesvědčení), datum registrace, historii vztahů zadaných do Facebooku a historii deaktivování a reaktivování účtu.

To, že se data dají snadno zneužít je zřejmé. Proč by si jinak Facebook uchovával soubory smazaných informací, které ze svého profilu uživatel odstranil?

Nová plánovaná směrnice EU řeší otázky soukromých autorských práv, ale měla by i řešit to, že pokud se uživatel rozhodne, že vše vymaže, rozhodně by Facebook neměl pouze zneviditelnit tyto údaje, ale skutečně je vymazat. A měla by existovat možnost kontroly, že tak učinil.