Filip Vávra: Cenzura na twitteru a cemperizace

Když aktivista Jan Cemper napsal, že Facebook si může mazat, co chce a když se to někomu nelíbí,ať si tam nechodí, protože tam není žádná cenzura, málem to vzbudilo veselí, kdyby to ovšemže nebylo až příliš vážné. V Americe se cenzura gigantů Google, Facebook a Twitter dostala na pořad dne politiků. A není divu. Mnozí z gigantů si totiž myslí, že Cemper má pravdu a podle toho se i chovají. Chyba.

Autor Filip Vávra proto uvádí, že šéf Twitteru, Jack Dorsey (na snímku) před zvláštním slyšením Senátu uvedl, že Twitter je "veřejné náměstí", a že si tam může dělat, co chce. Tedy že si tam může "cemperovat". Mínil tím, že Twitter má právo svévolně odstraňovat obsah, který není protizákonný, a který je v USA chráněn Prvním dodatkem Ústavy.

Leč existuje na to precedent Nejvyššího soudu z roku 1946. V rozsudku Marsh vs. Alabama soud rozhodoval o Svědcích Jehovových, kteří se pokoušeli šířit své materiály ve městě, které bylo celé ve vlastnictví společnosti Gulf Shipbuilding Co. Soud tehdy rozhodl, že tito náboženští aktivisté nemohou být zatčeni za vstup na soukromý majetek. Soud došel k závěru, že protože společnost vlastní celé město včetně chodníků, město tak vytváří "veřejné náměstí" v soukromém vlastnictví a svoboda slova Svědků Jehovových na tomto veřejném náměstí má přednost před právem společnosti odstranit ty, kteří na její majetek bez svolení vstoupili.

Takže platí, že pokud je Twitter veřejné náměstí v soukromém vlastnictví, je povinen chránit svobodu slova svých uživatelů podle Prvního dodatku ústavy USA. Odstraňováním obsahu, který je legální, pak Twitter přímo porušuje Ústavu. A to lze v Americe velmi tvrdě trestat. V Česku si giganti budou zatím cemperovat... zatím...