Heydrichiáda na facebooku

Jistě si pamatujeme princip, který nacisté uplatňovali v období heydrichiády. Nebyl trestán jen ten, kdo atentát spáchal, ale všichni, kteří s ním souhlasili a všichni, kteří s muži českého odboje měli něco společného. To vše vedlo k vyvraždění Lidic a Ležáků a to je také obsahem filmu Vyšší princip.

Český občan uveřejnil na facebooku z twitteru převzatý příspěvek údajného udavače, který se sám pochvaloval jak pomohl svým nahlášením uzavřít řadu "politicky nekorektních" stránek a uživatelů na facebooku.

Poprvé bylo zřejmé, že autorem příspěvku český občan zde vkladatel není. Podruhé bylo zřejmé, že celý příspěvek může být recesí, provokací a nadsázkou (ale i pravdou). A to proto, že facebook začal doslova likvidovat celé skupiny českých uživatelů (Naštvané matky by mohly vyprávět a mnozí další také).

Cenzor facebooku místo toho, aby převzatý příspěvek smazal, když už se mu nelíbil, tak zablokoval českého občana -vkladatele. Přitom není vůbec jasné, jakéže zásady by měly být vkladatelem porušeny, protože odůvodněním se cenzor facebooku zásadně neobtěžuje. Odkaz na obecné zásady je totiž nic neříkající. Český občan byl tedy potrestán za uveřejnění jiného názoru. Něco ve stylu, že pokud schvaluji atentát na Heydricha, tak si to také odskáču.

Dodejme a zdůrazněme, že jako trestné činy se považují ty, které narušující soužití lidí,uplatňované násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a když také někdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci pro jejich či jeho politické přesvědčení. (Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. paragraf 352)

Neodůvodněné blokování veřejně nabízeného užívání účtu na sociální síti představuje formu násilí na jedinci. Dále zákon č.198/2009Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (tzv. antidiskriminační zákon)stanovuje, že přímou diskriminací se rozumí případy, kdy s jednou osobou je zacházeno méně příznivým způsobem než by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci a to z důvodu světového názoru a to i na jiné sociální síti. Stejný příspěvek na twitteru totiž blokován nebyl a byl z něj i původně převzat.

Jednání cenzorů facebooku v České republice je zjevně protiprávní a naplňuje skutkové podstaty mnoha stíhatelných činů. Orgány činné v trestním řízení by se proto měly konáním cenzorů na českých stránkách sociální sítě facebook zaobírat. Uplatňovaná cenzura facebooku není v souladu se zákony a Ústavou České republiky. A poznatky o protiprávní činnosti cenzorů facebooku jsou zveřejňovány v mnoha mediích.

Po zablokování českého občana byl ale profil udavače zrušen... taková náhoda...

Zde je jedno z jeho vyjádření:

Jan Pastorek Protože jsi IDIOT a roznášíš mezi lidi jen lži a nepravdy .... proto ty troubo. Ty nám nemáš co zdělit tak co by jsi k nám chodil 😉