INSTITUT EUGENA VON BOHM-BAWERKA :Skrytá nástraha penzijního připojištění

Někteří lidé se strachují z toho, že starobní důchody vyplácené státem budou dosti nízké. Že stát nebude míti v danou dobu dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohl vyplácet starobní důchody ve stávající výši.

Ovšem v tom případě je jen logické předpokládat, že stát nebude mít ani dostatek financí na splácení svých dluhopisů. Dokonce lze říci, že spíše dříve přestane stát splácet své dluhopisy než přestane platit starobní důchody. Tím se ovšem dluhopisy v rozvahách penzijních fondů mohou stát i skoro či zcela bezcennými. Nebudou tedy nést splátky a ani je nebude možné někomu prodat. Lidé investující do penzijního připojištění, které má v portfoliu mnoho státních dluhopisů, tak mohou být ožebračeni.

Samozřejmě je možné, že stát nechá natisknout nové peníze a vyplatí dluhopisy penězi s nižší kupní silou, a zároveň se budou i starobní důchody vyplácet v těchto penězích. V zásadě jde o to, že pokud nespoléháte jen na státní starobní důchod, ale platíte si penzijní spoření, které ovšem spoléhá velkou měrou na státní dluhopisy, tak vše věšíte - jak říkali sedláci na Hané - na jeden věšák. Spoléháte pořád skoro výhradně na stát. A to se vůbec nemusí vyplatit

Převzata část textu.