Jak si s jistotou objednáte likvidaci stránky na Facebooku?

Jednoduše: Nahlašovací kampaní. To znamená, že se sejde předem placená a organizovaná skupina udavačů a nepohodlnou stránku nahlašují jako závadnou. Jeden po druhém, prakticky za jakýkoliv výmysl, neúčinnější je samozřejmě šíření nenávisti. (Za chvilku asi bude možné udat i špatné parkování nebo nákup u konkurence).

Velké množství udání naprogramovaný stroj vyhodnotí a Facebook stránku zlikviduje. Facebook přece nesmí šířit lež a nenávist a je úplně lhostejné, že nic takového v inkriminovaném příspěvku nebylo.

Vrcholem všeho je, že udavači se pak sami vyfotí a na Facebooku se pochválí, jak s někým snadno zatočili. Obvykle to bývá vyřizování si účtů mezi politiky, stranami a vítačů proti kritikům migrace. Pokud ale takové vychloubání s kritickou poznámkou sdílíte, budete také zablokováni.

Nechutné jako za čas konfidentů gestapa. Nacisté se také udavačů neptali, zda je udání oprávněné a zda udaní lidé se dopustili nějakého provinění. Prostě je nacisté "pro jistotu" zlikvidovali.

Dnes tuto jistotu máte na Facebooku.