Jana Nýtová: Češi se opět vyhýbají politice

Vytěsňování politiky z pozornosti, ignorování zpráv a nulová vlastní politická aktivita se stala v České republice normou mnohých občanů. To ale nemůže být překvapením. Mstivost politických stran, a to skoro bez rozdílu, vůči svým politickým oponentům, už dlouhodobě odrazuje občany, aby se v politice angažovali. K tomu se přidala i cenzura na sociálních sítí a do společnosti vstoupil opět normalizační strach.

Ve společnosti, kde se opět provádí selekce občanů podle stranické příslušnosti se začnou stranickosti lidé vyhýbat. Být nestraníkem je zjevně mnohem bezpečnější. Navícse ve velkých stranách a hnutíchs novými členy zachází jako s užitečnými idioty. Některá hnutí či strany už pomalu připomínají sekty.

Přesvědčení, že stranická legitimace je vstupenkou k bohatství v Česku zůstalo. Aby ne, když je tolik protagonistů, kteří i dnes potvrzují, jak se dá díky mediím v politice rychle a beztrestně zbohatnout. Hlavně hodně naslibovat a vše zadarmo. Komu se to nelíbí, ať mlčí.

"Sed taciti fecere tamen convivia vultus" - "Mlčící tvář však přece výčitky činí"