Jaroslav Málek: 100 let státnosti: Jaký premiér, takoví občané

Poněkud rozpačitě se oslavuje 100 let čehosi. Československa? To neexistuje. České republiky? Ale ta vznikla 1.1.1993. Osvobození od Rakouska? To asi tak vnímali "muži října" 1918, ale jejich pohled dnes mladí lidé vůbec nesdílejí a starší generace si klade otázku, proč jsme opustili tolerantní Vídeň a vyměnili za netolerantní Berlín, Moskvu a nyní Brusel.

Oslavuje se pompézně, samá silná hesla, samé "svobody", ale je to takové duté. Žádné nadšení se nekoná. Lidé si mezi sebou o oslavách nepovídají a sociální sítě tím vůbec nežijí. Možná, že Češi budou muset hledat svou novou pozici v 21. století a neslavit 28. říjen jako den vzniku ČR, protože to prostě není pravdou. O významné dnu klidně hovořme, ale žít ze starého a navíc věcně zmizelého státu moc význam nemá. Málo kdo se s ním ztotožňuje. Navíc se den udělování vyznamenání stal dnem politického protestu. Nikoliv spontánních národních oslav.