Jaroslav Tichý: Kdo to ví, odpoví mi na otázku, co je migrace

Migrace je, když...

  • "Humanitární" organizace inkasují peníze od vlád členských států EU (vybrané od nás, daňových poplatníků),

  • tyto peníze pak velkoryse rozdělují "potřebným" v Africe i Na Blízkém a Středním východě (a všemi možnými i nemožnými způsoby je získávají k cestě do Evropy);

  • tito "potřební" lidé si pak za tyto peníze koupí cestu do Evropy, za kterou zaplatí zpět "humanitárním" převaděčům lidí;

  • tito ilegální převaděči lidí naloží ony "potřebné lidi" na gumové čluny s motorem, na nichž není ani dostatek PHM ani vody či jídla pro pasažéry na cestu do Evropy a odrazí od afrických břehů. Do Evropy ale sami nemíří. (Ani by tam bez základní výbavy nedojeli). Jsou totiž už domluveni s loděmi provozovanými neziskovkami či dalšími převaděči lidí, které přijedou až téměř k africkým břehům ony "potřebné lidi" zachránit s poukazem na příslušná ustanovení námořního zákona;

  • po příjezdu do Evropy se vlády členských zemí EU (příp. pak vedení EU) o migranty dále postarají. Jak jinak než opět z našich daní. Potraviny, kapesné, lékařská péče, ubytování, vč. výuky jazyka. Mnoho dalších je umístěno v uprchlických táborech v Německu a v Rakousku, které provozuje švýcarská soukromá společnost OPS, jejímž většinovým vlastníkem je Barclay´s Bank (hlavní banka Rotschildů). A je to právě p. Soros jako blízký spolupracovník Rotschildů, který lobuje a jinak prosazuje u politiků v Bruselu (ale i v členských zemích EU) přijímání dalších milionů migrantů ze zemí 3. světa do Evropy ročně;

  • celý projekt kromě plnění vojensko-politických a strategických cílů přináší jeho aktérům navíc ještě nemalý zisk. Ať již jeho autorům, tak i jeho faktickým realizátorům. V daném případě jsou cíle amerických neoconů i světových globalistů stejné, byť pohnutky k nim jsou u nich rozdílné. Zatímco my, obyvatelé EU si tak přispíváme na vlastní zkázu.