Jaroslav Tichý: Proč politici od pojmu „demokratické hodnoty“ přešli k pojmu „evropské hodnoty“?

    Je už zcela nesmyslná představa některých našich občanů, žebudeme bránit hranice naší země a současně s tím setrvávat v EU. V praxi se již potvrzuje konstatování, že EU je nereformovatelná.

Má-li dojít k nějaké zásadní změně a nápravě k lepšímu, znamená to především:

1/ budovat novou Evropu založenou na jiných podmínkách, na jiném půdorysu a hlavně s její konečnou a předem známou podobou odsouhlasenou členskými zeměmi. Evropu nezávislých zemí, které se dobrovolně spojí ke spolupráci, které však budou mít nadále své představitele, vlády, parlamenty a zákony. Koordinovaná bude obrana, zahraniční politika, bezpečnost jako taková, obchodní a celní politika navenek atd. Žádné předávání či sdílení suverenity a podobné kroky, kterými jsme v rámci EU postupně připravováni o zbytky naší suverenity a přeměňováni v kolonii Západu;

2/ odchod (exit) těch členských zemí z EU, které mají o budování a účast v nové Evropě zájem, přičemž v návaznosti na to může, avšak nutně nemusí, dojít k rozpadu EU jako zbytkové organizace. Tento odchod by měl být po dohodě kolektivní.

3/ zásadní volbu občanů členských zemí EU mezi novou Evropou a Evropským islámským chálifátem, v němž uvíznou země, které se nebudou schopny vypořádat s invazí migrantů a/nebo nebudou mít sílu k takovému přechodu a nebudou tak vhodné k přijetí do nové Evropy.

Jsme tedy jako občané ČR v situaci, kdy:

A /- buď podpoříme náš vstup do nové Evropy (bez Merkelové a spol.), kterou sami pomůžeme vytvořit, nebo

B/ - neuděláme nic a zůstaneme v té zbytkové EU (s Merkelovou a) s plánovanou transformací na Evropský islámský chálifát s mezistanicí 4. Říše.