Jaroslav Tichý: Proč vůbec máme usilovat o nějakou změnu oproti současnému členství v EU

  • sice roste naše HDP (souhrn hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných u nás,)avšak klesá HNP, tj. hrubý národní produkt, tedy to, co z toho u nás zůstane. Stále rostoucí část HDP odtéká přitom nevratně do zahraničí,

  • z výroby produkce se střední či vyšší přidanou hodnotou jsme byli převedeni na výrobu s nízkou přidanou hodnotou. Tomu odpovídají i naše tržby, které jsou často na úrovni pouhé práce ve mzdě.

  • cca 40 % naší ekonomiky je v rukou zahraničních investorů, a to vč. takových oborů, které jsou velmi lukrativní a žádné zahraniční investory nepotřebují(vodárny, po oddlužení to jsou i banky a některé další);

  • v minulosti jsme byli plně potravinově soběstační (s výjimkou tropických a subtropických plodin a ovoce) a přebytky vlastní produkce jsme ještě vyváželi, nyní jsme potravinově soběstační s bídou ze 40 %.

  • ztratili jsme vládu nad hospodařením s našimi surovinovými zdroji a nad naším přírodním bohatstvím.

  • bobtnání naší legislativy neustále rostoucím množstvím různých zákonů, vyhlášek a směrnic, z nichž cca 80 % pochází z EU.

Poznali jsme tedy již, jak to vypadá s tou prosperitou v rámci EU v praxi. Zvláště za situace, kdy nám byla předurčena úloha kolonie.

Pro nás zásadní nebezpečí: Plánovaná migrace a islamizace Evropy vč. naší země