Jaroslav Tichý: Quo vadis EU?

Nesmyslný argument šířený vedením EU o tom, jak budou migranti Evropu zachraňovat svojí pracovní silou (vesměs zcela nekvalifikovanou) trvá a z pasáků koz či kriminálníků byli náhle vyrobeni samí lékaři, inženýři a vědečtí pracovníci.

Plán na oplodňováním evropských žen a tím udržování počtu obyvatel v Evropě na potřebné úrovni hraničí s hitlerovským plánem na vznik "nordické rasy".Neziskovky při náboru migrantů na "zájezd do Evropy" říkali, že je to jen o tom oplodňování a o životě v Evropě na náklady tamních obyvatel. O práci ani slovo. Dnes je to ze strany migrantů již předmětem jejich oprávněné kritiky. Kvůli práci přece do Evropy nejeli.

O to komičtější jsou představy západních ale i našich podnikatelů, jak nekvalifikovaní migranti, kteří vesměs nezažili ještě ani 1. průmyslovou revoluci a nemají tudíž základní pracovní návyky, budou v Evropě (ale i u nás) zachraňovat přechodný nedostatek pracovních sil (podobně jako zachraňoval "náš Otík" dodavatelsko-odběratelské vztahy v Praze ve filmu Vesničko má středisková).