Jaroslav Tichý: Začíná se vyjasňovat

Lidská práva

Nově za (pro) nás vymysleli zdůvodnění, že stěhovat se kamkoliv na doživotní byt, stravu, ošacení, lékařskou péči, kapesné atd. zdarma, je lidským právem migrantů, zatímco povinností původních obyvatel Evropy je jim na to vydělávat a ještě se nechat od migrantů terorizovat.

Jaká je ale skutečná situace

Obyvatelé evropských zemí takovou zátěž neutáhnou, krom toho se budou bránit vzrůstající terorizaci ze strany migrantů. Vše spěje k občanským válkám a k chaosu v Evropě. Původní cíl skutečného záměru autorů projektu na islamizaci Evropy podle Coudenhove-Kalergiho plánu je tedy postupně plněn. Je jen otázkou, zda bude naplněn či nikoliv, což bude záviset na míře odporu původních obyvatel Evropy.

Světoví globalisté

Ti chtějí z obyvatel Evropy vytvořit světle hnědou rasu s průměrným IQ 90, snížit spotřebu a tedy i životní úroveň obyvatel Evropy a Evropu či min. EU změnit v islámský chálifát a zavádět zde Nový světový řád (NWO) a důsledně jsou přitom bagatelizovány informace o postupném propašování džihádistů do Evropy. Jde přitom již o tisíce bojovníků, kteří čekají jen na signál k zahájení hromadného boje v Evropě. Veškerá varování odborníků před tímto vzrůstajícím nebezpečím jsou ze strany vlád členských zemí EU záměrně přehlížena.