Jihoafrické běsnění je EU a USA lhostejné

Nikoliv však Australanům. Senát australského státu New South Wales přijal návrh křesťanského demokrata Freda Nilesen a ostře odsoudil tažení, které bylo vládou v JAR rozpoutáno proti bělošským obyvatelů.

Senát odmítl schvalování vládou JAR  porušení všech smluv, odmítl  všechny vládní výzvy k zabíjení, marginalizaci, perzekuci, diskriminaci a pronásledování jakékoliv rasové skupiny v republice Jižní Afrika jakýmikoliv jejími úředníky, minulými nebo současnými, a také jakýkoliv zákon, který nespravedlivě zabaví půdu jakémukoliv jednotlivci bez spravedlivé a poctivé kompenzace.

Lhostejnost zbytku světa k tomu, co se děje v JAR je podivná. Při porovnání s jakou oddaností EU podporuje okupaci Evropy migranty...