Jim Hoft :John Brennan- Od užitečného idiota k islámu a pak ředitelem CIA

John Brennan
John Brennan

V eseji z roku 1954 Bernard Lewis, podtrhl to, že komunistického vyznání zachytilo "skutečnou spřízněnost" mezi totalitním komunismem a islámem. Obě skupiny tj. Přívrženci islámu nebo komunismu, vyznávají totalitní doktrínu s úplnými a konečnými odpověďmi na všechny otázky o nebi a zemi; obě skupiny nabízejí svým členům a následovníkům příjemný pocit, že patří k společenství věřících, kteří mají vždy pravdu, proti vnějšímu světu nevěřících, kteří jsou vždy špatní. Oba nabízejí vzrušující pocit poslání, účelu, zapojení do společného dobrodružství, které urychluje historicky nevyhnutelné vítězství pravé víry nad nevěřícími zločiny.

Tradiční islámské rozdělení světa do Domu islámu a Dům války, dvě nezbytně oponované skupiny, z nichž - první má společnou povinnost trvalého boje proti druhému, má také zřejmé paralely v komunistickém pohledu na trvalý boj proti kapitalismu.

John Brennan, ex ředitel CIA přiznal, že 1976 volil jako prezidenta Guse Halla, šéfa komunistické stranu USA .

V souladu s tímto hlasováním John Brennan ve své diplomové práci na University of Texas v roce 1980 přijal morální relativismus, který se spojil s komunistickým hnutím. Brennan prohlásil, že "neexistují absolutní lidská práva," a odmítl svobodu projevu a západní svobodu jako univerzální hodnoty. Zastával názor, že skutečný význam svobody spočívá v dokonalosti otroctví. K tomu dodával:" Pokud je otroctví člověka ve vztahu k Alláhovi pravé, jeho svoboda je zbavena jha změn. Alláh řekl Prorokovi: "Uctívejte, až k vám přijde jistota." (Koran 15:99). Jak bylo dohodnuto "jistota" zde znamená konec života.

¨Džihád, svatá válka, je povinností všech věřících. ... Válečný stav je přirozeným stavem vůči nevěřícím ..." Tyto doktríny, jejichž praktický výsledek je v Evropě již zřejmý, se nacházejí na každé stránce a téměř ve všech slovech Koránu ... Násilné tendence Koránu jsou sice nezpochybnitelé, přesto byl Brennan ředitelem CIA jmenován. A tento člověk sloužil jako hlavní poradce Obamovy vlády pro boj proti terorismu!

John Brennan je také hlavní autor "tajného příběhu o údajném ruském ovlivnění" amerických prezidentských voleb. Ve funkci ředitele CIA byl od roku 7. ledna 2013do 20. ledna 2017,kdy jej prezident Trump odvolal.