Jiří Daněk : STOP exekucím

Exekuce, nejhorší nástroj, který byl v naší zemi uplatněn na obyvatele této krásné země. Nikoho nezajímalo co se stane s lidmi, naprosto nelidsky nastavené podmínky, které by se daly srovnat s praktikami ve středověku.

Krvelační exekutoři zabavovali majetek, který lidé potřebovali k životu. Musí se definitivně změnit špatně vypracovaný zákon, jenž byl sice pozměněn, ale v podstatě se nic zásadního nezměnilo! Lidí na ulici přibývá, zatímco lobbying exekuční komory si skvěle vede na úkor nás všech!

Zatím poslanci jen slibují...

K tématu JUDr. Lukáš Jícha s osmiletou praxí v oblasti exekučního řízení, nyní působí jako soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov:

V roce 2009 přešla na soudní exekutory agenda přezkumu a odstraňování vad návrhu na nařízení exekuce, nově byla zavedena povinnost žádat exekuční soud o vydání pověření, exekutorům byla svěřena agenda návrhu na odklad a zastavení exekuce a agenda soudu prvního stupně v odvolacím řízení včetně odstraňování vad a odmítání opožděného podání, přibyla agenda rozhodování o rozvrhu nejvyššího podání, ukládání pokut, vyškrtnutí věci ze soupisu, závazcích obmeškalého vydražitele aj.

V roce 2013 došlo k zastropování cestovních výdajů a exekuce jsou slučovány.

V roce 2015 byl významně zúžen okruh postižitelných movitých věcí, zúžil se okruh postižitelného majetku manžela povinného, exekuční řízení bylo prodlouženo v důsledku stanovení pořadí prováděných způsobů exekuce. Změny se nevyhnuly ani exekuci prodejem nemovitých věcí.

Exekuce se významně posunuly i v oblasti judikatury. Soudní exekutor, který byl dříve v pozici vykonavatele exekučního titulu, se významně posunul směrem k přetíženému orgánu veřejné moci, který sám rozhoduje v exekučním řízení a plní bezpočet povinností nevedoucích k provedení exekuce. Avšak náklady s tím spojené mu ze strany státu kompenzovány nebyly.