Jiří Kobza : Ohledně prohlášení pátera Halíka

O tom, že "tato země není naše".Už dlouho přemýšlím nad tím, komu Halík vlastně slouží, protože Kristus to celkem jistě nemůže být. To by totiž nemohl prosazovat přijímání nejzavilejších nepřátel křesťanů a Krista do naší země. Cožpak neví, o co se jedná? Toto přece nejsou žádní uprchlíci, status uprchlíka je definován mezinárodním právem, jako osoba, která prchá před vlastním individuálním pronásledováním v zemi původu z politických, náboženských apod. důvodů a které hrozí v mateřské zemi trest vězení, mučení nebo smrt. A také neprchají přes půl zeměkoule, ale zůstávají v prvním bezpečném útočišti.

Toto masoví migranti do Itálie nesplňují, jinak by je Itálie na základě ženevských konvencí musela přijmout. Toto je migrační podvod. Proč pan Halík tak velkoryse pomíjí všechny ty krutosti, co se děly Jezídům a hlavně Jezídkám v rukou islamistů? Je snad jeho úmyslem nechat zaplavit Evropu nelegálními násilnickými migranty? Jeho výroky, že "země je Hospodinova", silně připomínají islámské "vše pochází od Aláha". Jeho očividný zájem podílet se na zániku evropské a zejména české kultury a svébytnosti je svou zarputilostí skutečně pozoruhodný. Je dobré mu možná připomenout, že ani Kristus nezachraňoval celý svět z bídy či utrpení, ale dal mu naději spásy a modlitbu. Tak možná by se pan Halík jako kněz měl více modlit někde v soukromí, prosit o odpuštění a osvícení a méně se míchat do politiky.