JITA Splítková: Lidštiny – ženštiny ženám

Jsou věci, co mi rozum nebere. Jednou z nich je chování feministek, těch bytostí s vagínou i bez.

V dnešní době feminismus pohřbil krásné, hrdé a opravdové ženství. Vše co pro ženu v minulých stoletích vybojoval, je zapomenuto a stal se pouhou trapnou karikaturou toho, co znamenal. Nezajímá ho konkrétní pomoc třeba ženám nad padesátku, které těžko hledají pracovní místo, nezajímají ho samoživitelky. Lhostejným ho nechává ženská obřízka, muslimské dětské nevěsty, kamenování či porušování lidských práv žen v islámských zemích a komunitách. Snaží se je feminismus řešit? Bojuje za ty ženy? Ne, spíš naopak, je proti nim. Navíc se dal na cestu sexismu a genderové rovnosti a vyváženosti, čímž znevažuje opravdovou nerovnoprávnost, nespravedlnost, útisk a předchozí smysluplný zápas žen za svá lidská práva.

Je například velmi humorné, jak se feministky obou pohlaví rvou za to, aby byly filmy genderově vyvážené. Ne, není to legrace, jistě jste už četli, že Koalice zástupců amerického filmového průmyslu ReFrame dává těm správným filmům razítko gender-balanced. Ve Švédských kinech filmy prochází Bechdelovým testem. Nevíte co to je za test? Prostě je to metoda pro hodnocení aktivní přítomnost ženy na plátně - určuje se to pomocí odpovědí na otázku - zdali jsou ve filmu alespoň dvě ženské pojmenované postavy, které se spolu baví o něčem jiném než o mužích. (Více zde https://en.wikipedia.org/wiki/Bechdel_test)

Zajímavé je, že švédská feministická vláda se v reálu chová jako slepičí sbor. Zde známá fotka delegace v Iránu.

Takže co dnešní feminismus dělá? Bojuje proti ženštinami vymyšlenému sexismu bílého muže a ještě se halasně staví za náboženský symbol podřadnosti ženy - burku, hidžáb a další tři pro ženy nucené pokrývky hlavy. Místo aby stál na straně žen, co bojují za svoji možnost chodit prostovlasé a za to být pokládány za plnoprávné lidi, stojí na straně velmi silně protiženského Islámu. Feministky ho podporují a muslimským mužům odpouští vše, co na ženách páchají a omlouvají ta zvěrstva kulturou, vírou, tradicí. Pokud by se někdo ozval na obranu žen u muslimů a proti mnohdy až zvířeckým praktikám vůči nim, spustí feministické ženštiny i mužíčci takový jekot o nekorektnosti a žádají hlavu opovážlivcovu, že jít s nimi do sporu, si každý dvakrát rozmyslí.

Je to pro mne nepochopitelné a takové chování feministek mi připadá stejné, jako kdyby sám pes přinesl úchylnému sadistovi obojek a železnou hůl. Pokud by se feministky takto chovaly v minulých stoletích, ještě by neexistovalo ani volební právo žen. Čili feministky dnes již nebojují za práva žen, ale své jedové zuby cení na opravdové ženy a bijí se za zničení i malého pokroku pro ty žijící v nerovnoprávnosti. Staly se onou pověstnou ropuchou na prameni. Proč? Přiznám se, je to pro mě velikou záhadou, proč potírají těmito veřejně proklamovanými sympatiemi ke zlu, to co o právech žen veřejně hlásají. Spíše je pochopitelný kvantový počítač, než chování feministek. Na mysl mi přichází různé divoké teorie. Mají snad feministky s muslimy stejný cíl zotročit normální ženy? Chtěly by nastolit autoritativní diktaturu a z tohoto důvodu obdivují a je jejich vzorem mysoginní náboženství, které je nekompromisní k jiným názorům, náboženství nelásky, pedofilie a krve? Nebo jsou to prostě jen hloupé ženské sloužící nějakému muslimskému rádoby demiurgovi, o kterém třeba ani netuší? Další možností je ta stará a obligátní - za peníze v Praze dům a natož feministka.


O tomto paradoxním jevu - obdiv a láska feministek k islámu, hovoří novinář Erza Levanti s bojovnicí za ženská práva v islámu Raheel Razou, která vysvětluje, jak feministky a politická korektnost, kterou s rádoby levicí hystericky hlídají, nahrává teroristům a brzdí posun islámu k modernizaci a zrovnoprávnění žen. Doslova říká: "islamofobie" je ve skutečnosti "průmysl" vynalezený islamisty k útoku na Západ.