Jitka Splítková: Kladivo na mozky v rukou člověka, co není v tísni

Kdo ovlivní mozky dětí a mladých, ten má moc a zajištěnou svoji budoucnost - tak uvažují i nátlakové politické "neziskovky". Jak se taková neziskovka pozná?

Kdo nic nezná, musí všemu věřit, říkal Jan Neruda a měl stoprocentní pravdu.

Mladý člověk vybavený kvalitním vzděláním a schopný logického myšlení si sám objevuje svět, politiku, filosofii a třeba i udělá hodně chyb - jenže i ty ho vedou dál. Každé mládě si musí samo vše prožít, odžít a najít, aby bylo silné. Ovšem samostatné myšlení mladých, neovlivněné něčí ideologií - to je trnem v oku těm, co oni chtějí formovat děti a adolescenty k obrazu svému, aby mysleli jen jak je potřeba, četli jen to, co mají, nenáviděli jen toho, koho jim poručí a milovali rovněž jen ty jim dané k milování a obdivu a hlavně aby vzali za svoji pouze a jen jednu správnou a korektní ideologii multikulturalismu, feminismu, neomarxismu, lásku k této EU a jejímu vedení a hlavně aby neměli vlastní mozek.

Výchova ovcí je ideálem nátlakových politických organizací. Všichni svorně budou obdivovat a chtít jen milovanou Evropskou unii a její zničující politiku.

Děti a mladí bez životních zkušeností jsou velmi dobrým objektem pro názorové ovlivňování, a tak vyrazil do škol Člověk v tísni - největší politická "neziskovka" ve východní Evropě se svým mono-pohledovým programem Jeden svět a Týdny mediálního vzdělávání a se svými klanovými novináři a odborníky, kteří samozvaně za děti a mladé lidi rozhodují, co je pravda, co smí číst, a která média a lidi mají bez rozmyslu poplivat, protože jim to řekli lidi z Člověka v tísni. Samozřejmě nejsou jediná "nezisková" organizace, co politicky agitují ve školách. Na základní školy a na střední prostě politika, politici ani náboženství nepatří. Ani do školek.

Chybou je, že neexistuje žádný, pro všechny školy závazný, národní vzdělávací program, nejsou koncepty pro výuku, kvalitní jednotné učebnice - protože start má mít každý stejný a to vše vypracované skutečnými odborníky, kterým jde pouze o vzdělanost národa a tedy o jeho budoucnost a o rozvoj dětí. Ministerstvo školství je vždy přiťuknuto nekompetentním lidem a političky na postu ministra školství byly vždy pouhou karikaturou politika.

V programovém vakuu bez vize pak děti podle svého učí a mozky jim masírují politické nadnárodní "neziskovky", což je velmi nežádoucí - vzhledem k nutnosti apolitického a nenáboženského vzdělání a opravdu svobodného rozvoje dětí.

Člověk v tísni píše, že na vzdělání a osvětu za rok 2016 vynaložili 60 618 000Kč. Velmi zarážející částka a alarmující částka vynakládaná na ohýbání myšlení mladých lidí a nejen jich i učitelů a rodičů. Pak je tu Step by Step což je taková dceřiná organizace Nadace Open Society Fund Praha- čili jak sám Pánek říká Nadace Sorose. (Paní Drtinová na fotografii je právě z této nadace) 

Jedná se o alternativní vzdělávacíprogram, jehož realizaci zahájila Nadace OSF Praha v roce 1994 ve spolupráci s OSI NewYork a organizací Children's Resources International ve Washingtonu. Program vycházíz amerického programu Step by Step a je určen mateřským, základním a středním školáma pedagogickým fakultám.

SbS školí učitele, aby vyučovali podle jejich metod. A co tato organizace propaguje - hlavně inkluzi nebo matematickou výuku podle prof. Hejného - jejich metody jsou velmi kontroverzní až pavědecké, tvářící se jako spása pro úplně všechny děti ať jsou nadané nebo mají handicap, ale výsledkem je polovzdělanost všech dětí, potlačení nadání jedinci čili mrhání inteligencí a frustrace dětí potřebujících zvláštní péči, kteří budou mít problémy se začlenit do společnosti. Bohužel i politici vyslyšeli příkaz zavést inkluzi do škol, což bude mít pro naše školství nedozírné následky i pro všechny zúčastněné.