Karel KLOUD:Vítači a další podporovatelé migrace  jsou buď totální hňupové nebo placení agenti.

Jak již kdosi, kdysi a kdesi vyjádřil " Tertia non datur" tedy třetí možnost neexistuje.

Až to bouchne v Německu, což je pouze otázka kdy a ne zda-li, pak poznáme opět po nějaké historické odmlce, co je to " Furor Teutonicus", tedy německý běs.

První se měl s tímto fenoménem možnost seznámit římský císař Augustus Octavianus, takto dědic velikého Gaia Julia, když mu Germáni "vyzmizíkovali" jeho legie v Teutoburském lese. Prý pak týden běhal po paláci a skučel " Varre ( to byl velící konzul) , vrať mi mé legie" a tloukl hlavou o zeď. Mimochodem Arminius, strůjce této prakticky nejhorší porážky římských legií, má na místě samém dneska sochu.

Poslední setkání s fenoménem " teutonského běsu"jsme měli možnost poznat jako národ v období 1938-1945. Obávám se, že to opět bouchne a pak Bůh ochraňuj nejen Němce, ale i sousedy. Všechny kecy sluníčkářů jsou zbytečné. Jak ponuře prohlásil jeden Osis, ( východní Němec) "Angela smrdí provazem a patrně to bude na Brandenburger Tor"

My Češi zvolíme patrně jako obvykle "neutrální polohu s imperativem přežít", upřímně řečeno, není na tom nic hrdinského, nicméně náš národ stále existuje tisíc let , tak bych ty Háchy, Husáky a další Quislingy zase tolik nezatracoval.