KOŘISTĚNÍ GIGANTŮ BUDE OMEZENO

Nebudeme si nic namlouvat. Giganti sociálních sítí profitovali z práce druhých až moc. V jistém slova smyslu málem umořili k smrti klasické novináře. Porušování autorských práv se pro giganty stalo pravidlem a do toho si ještě zavedly svévolnou cenzuru,.

Není a nemůže být proto až takovým překvapením, že druhý pokus Evropské komise získat souhlas Evropského parlamentu k omezení kořistění gigantů nakonec prošel. Přijatý článek číslo 11 v praxi bude znamenat, že internetové společnosti budou muset žádat vydavatelské domy, aby jim poskytly licenci, pokud budou chtít používat jejich obsah. Při souhlasu se ale pak firmy jako Google a Facebook budou muset vzdát části svých zisků právě ve prospěch tvůrců obsahu. Ještě tvrdší je článek 13, který přenáší odpovědnost za porušování autorských práv z uživatele na internetovou platformu. Giganti tedy budou muset více hlídat. Ovšem to bude přeci jenom trochu problematičtější, protože porušení autorských práv se zjistí až tehdy, kdy poškozený autor na to upozorní.

Prováděcí pokyny tedy přinesou nejeden oříšek. Je vážná a oprávněná obava, že cílem celého návrhu není až tak ochrana autorských práv, ale cenzura na internetu, který se politice EU a Evropské komise velmi hodí. Dosavadní politika "elit" EU je právě na internetových platformách trvale předmětem oprávnění kritiky. Není proto vyloučeno, že následná cenzura sociální sítě výrazně omezí.