Křeček není aktivistka Šabatová. Naštěstí

Nervozita soudce není relevantním důvodem pro neudělení souhlasu s pořízením obrazového záznamu soudního jednání, soudce je profesionál a musí dostát vysokým nárokům. Nedovolit záznam je totéž jako jej zakázat a omezit veřejnost jednání. To je závěr zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka, zveřejněný na České Justici. Více než správný. (Zdroj: https://1url.cz/1MMTD)

Někteří soudci by tak nejraději vše rozhodovali za zavřenými dveřmi a bez jakékoliv kontroly. To by ale taková soudní moc se blížila moci z doby Urválků, tedy padesátých let minulého století.

Doktor Křeček tedy snadnodovodil, že pro neudělení souhlasu s pořízením obrazového záznamu je nutná existence relevantního a legitimního důvodu. A ten si jakýkoliv soudce těžko vytáhne z klobouku bez opravdové příčiny. Navíc zákon uvedení důvodu nesouhlasu s pořízením obrazového záznamu nevyžaduje.

Křeček je názoru, že jednání soudce, které by ohrožovalo nebo dokonce narušovalo byť jen důvěru v nezávislost, nestrannost a spravedlnost soudního rozhodování nebo v nezávislost, nestrannost a důstojnost funkce soudce, je jednáním nepřijatelným. Zda se tím v české justici něco změní je ovšem nepředvídatelné.

Foto:Wiki iDNES.cz