Lubomír Vylíčil: Konečné řešení evropské otázky

V roce 1942 se v německém Wannsee sešly špičky německého státu s generalitou armády, ideology, kapitány průmyslu a vysokými správními úředníky, aby projednali způsob, jak se zbavit jistého etnika, které narušovalo jejich plány a představy o novém uspořádání Evropy. Mocní, bezskrupulózní, schopní. A přijali určitý plán. O jeho existenci a formální, listinné podobě se světová veřejnost dozvěděla až po válce. Po prohrané válce.

A máme tu nový plán: Migrace muslimů a Afričanů do Evropy. Jeho dnes už zemřelý spoluautor Peter Sutherland definoval následné kroky takto:

Peter Sutherland
Peter Sutherland

"Migrace z kulturně odlišných zemí je vítanou příležitostí, jak narušit homogenitu evropských národů." (projev ve Sněmovně lordů)

  • "EU by měla podkopat národní homogenitu členských států." (tiskové prohlášení 2015)

  • "Paní Merkelová je podle mého názoru hrdinkou." (tisková konference v Ženevě)

  • "Multikulturalismus je nevyhnutelný a žádoucí."

  • "Národní suverenita je iluzí, která musí být odstraněna!"

  • "Evropská unie měla rozbít 'národní jednolitost' svých členských států a otevřít se migrantům z jiných kultur".

  • "Evropská unie by podle mého názoru měla dělat to nejlepší, aby podkopala jakýkoli smysl naší homogenity a odlišnosti od ostatních."

  • "Proč nemůže kontinent, který má přes 500 milionů lidí a který žije v nejvíce prosperující části světa, přijmout milión lidí, kteří každoročně přicházejí přes Středozemí, a rozdělit si je na základě spravedlivého podílu?"

  • "Státy EU by se měly přestat zaměřovat na 'vysoce kvalifikované' migranty, protože každý jednotlivec by měl mít svobodu si vybrat, zda přijde a studovat nebo pracovat v jiné zemi".

Ale asi nejvýznamnější, alespoň svým dopadem, byla slova, co pronesl na zasedání Bilderbergu, které se konalo krátce před propuknutím hlavní vlny "migrační krize". Na jaře 2015 v rakouském Telfs-Buchenu. Tam měl prohlásit následující: "Evropa a USA nemají pouze morální, nýbrž zákonnou povinnost chránit utečence. Chci požádat vlády, aby spolupracovaly, aby pochopily, že suverenita je pouhou iluzí. Že pojem hranice je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a že my všichni jsme jedno lidstvo."

Nadšený propagátor a jedna z hlavních tváří projektu "Migrace", globalista Peter Sutherland, byl místopředsedou společnosti Goldman Sachs, předsedal Globálnímu fóru pro migraci a rozvoj OSN. Zastával posty generálního prokurátora Irska, předsedy ropného gigantu BP nebo generálního ředitele Světové obchodní organizace. Pravidelně se účastnil setkání skupiny Bilderberg a Trilaterální komise.

(foto: Sam Boal)