Lubomír Vylíčil: Neúprosné pravdy

Souvislost průměrného IQ země s jejím rozvojem zde presentuje prostřednictvím tzv. Indexu QHC (Quality of human conditions - kvalita životních podmínek) jednotlivých zemí. Ten se získá výpočtem z následujících podkladů: Parita kupní síly - hrubý domácí příjem (PPP-GNI) na hlavu, Gramotnost, Úroveň terciární školní docházky, Střední délka života a Úroveň demokratizace.

Nemusíte číst nic zdlouhavého a vědecky nesrozumitelného. Stačí jen pohled na tabulku. Okamžitě si všimnete drastického poklesu IQ v zemích, kde buď zcela chybí, nebo je minimální bílá (nebo východoasijská) populace. Nejhorším koutem světa je z tohoto pohledu Afrika. Vedle pak je mapka QHC. Tedy ve stručnosti mapka kvality života v jednotlivých státech světa. Ta je téměř shodná, jak přes kopírák. I zde je Afrika na chvostu a na hanbě.

Rozložení IQ mezi americkou populací znázorněné Gaussovou křivkou (Zdroj: Wikipedia). V České republice se průměrná hodnota dle různých zdrojů nejčastěji pohybuje mezi 99 a 101. Nejlépe si stojí Singapur (108), řada afrických zemí (Eritrea, Etiopie, Kongo) kolem 70 (v pásmu debility), Rovníková Guinea pak dle dvacetiletého sběru dat serverem World Data dokonce 56, což je téměř imbecilita