Miroslav Dolejší: Začala doba relativismu bez hranic

Mezinárodní finančníci, profesionální političtí hráči a relativističtí manipulátoři vytvořili skutečnosti, které v mnohém předstihly sny utopistů. Jejich produkty jsou velkoměsta, organizátoři davů a jejich smýšlení, náhrada života spotřebitelstvím a vnucovaného světového  sjednocení.

Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika, jejíž řízení je určováno konsorciem 14 světových bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protože toto konsorcium vlastní, řídí, nebo alespoň kontroluje 72 procent veškerého světového oběživa.

Proto kterákoli politická strana může mít v Česku úspěch, stane-li se její program sekularizovaným náboženstvím. Filosofická kritičnost, skepse je samozřejmě takovému útvaru a českému davu naprosto cizí. Takový dav, v nějž se změnila naše společnost, nemůže být nositelem hospodářského, politického a kulturního života, protože je v podstatě pasivní a netvořivý.

Volný trh Západu zplodil konzumní společnost, totálně ovladatelnou navíc s malými politickými riziky. Proto existuje zřetelné nebezpečí, že vzniklého stavu bude v Česku použito k vytvoření nové politické organizace s výrazně totalitními sklony.

(Zdroj: https://analyza.wz.cz, 1990, výběr z textu redakce)