„Nacisté“ současnosti sedí v Bruselu

1940: Dle Nařízení říšské rady musí gratulant na území protektorátu Čechy, Morava a Slezsko mít svolení oslavence se zveřejněním blahopřání.

2018: Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , dále jen "GDPR", je třeba míti na paměti, že gratulant u osoby, jejíž fotografii ke gratulaci využil,musí být schopen existenci souhlasu a jeho náležitostí (čl. 7 GDPR) kdykoliv doložit, musí řešit proces odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR) a smazání (čl. 17 GDPR).