OLGA PAVLÍKOVÁ :Věděli jste, že hlavním architektem bruselské EU je nacista Hallstein?

Hallstein - mozek bruselské EU

Byl vyškolen v soukromém institutu financovaném skupinou německých průmyslníků sdružených v Kartelu iG Farben, specializovaných na výbušniny, otravné plyny, petrochemický průmysl, farmaka. Tito průmyslníci byli zodpovědni za vyvolání první i druhé světové války. V tomto prostředí byli trénováni noví příslušníci velkoněmecké sekty, oddaní velkoněmeckým světovládným plánům a Walter Hallstein se zde věnoval právnímu oboru. S nástupem nacismu se stal členem oficiálních nacistických organizací, jeho hlavní náplní bylo členství v Rechswahrer, neboli v uskupení Ochránci práva. Toto uskupení sloužilo k vytvoření právní základny pro vládu fašistů. Hlavními záměry bylo "chránit duševní vlastnictví", tj. šířit patenty firem sdružený v Kartelu (iG Farben) a "chránit rasu".

Dobyvačný projev Hallsteina

Díky své angažovanosti se stal Hallstein ve svých 35 letech děkanem fakulty práva a ekonomie v Rostocku. V lednu roku 1939 se stal hlavním řečníkem na shromáždění významných nacistů, politiků, veřejných činitelů i inteligence v Mahn-Ohlrichově sklípku v Rostocku, na kterém přednesl tzv. Dobyvačný projev. Obsahem byla právní restrukturalizace jako součást válečné mobilizace nacistického režimu. Dobytí Evropy nacisty pak Hallstein pokládal za "ekonomickou událost naprosto nevídaného dopadu". Tento projev se stal pro Hallsteina odrazovým můstkem jak v éře nacismu, tak v poválečné éře, kdy s mu podařilo utajit svou minulost.

Dobyvačný projev jako idea EU

Hallstein svůj nacistický projev v upravené podobě použil v plné šíři jako ideovou náplň evropské komise a její směrnice EU, pouze některé pojmy poupravil. Proto bruselská centrála jedná tak, jak jedná. Nejde proto o deficit demokracie, jde o pokračování nacismu jiným prostředky.