Pedro Silva: Stojíme tváří v tvář kulturnímu masakru Evropy

Pacifismus není realita. Kázat pacifismus není ničím jiným než vědomou manipulací pro podmaněním Západní Evropy cizími islámskými útočníky. Měsíčně čteme zprávy o ukradených dětech, o sexuálně zneužívaných ženách, o zavražděných mužích a to vše EU údajně šokuje. Nicméně zdá se, že se již jen odevzdaně ohlašují další tragédie. Spokojené EU "elity" obětují klidně nevinné na oltář světa, který je v jejich představách vyroben z lesku "míru a lásky".

Utopisté z EU mají plná ústa tolerance a lásky, ale kde je láska se k vlastním krajanům? Tolerance podle EU se stala zátěží. Politický systém EU vnucuje hromadnou imigraci s politikou tolerance na úkor samotného evropského obyvatelstva. Toto obyvatelstvo se v ničivě topí v nesmyslech jako jsou reality show, degenerovaná popová hudba a směšné seriály, které podporují nemorálnost a ignorují záměrně jakýkoliv potenciál pro pochopení politických a historických věd.

Stojíme tváří v tvář kulturnímu masakru Evropy. Nicméně, když se jakákoliv kritik vymezí proti imigraci, je okamžitě označen za radikálního a příliš extrémního občana. Poslušnou politiku navrženou současnou diktaturou "štěstí" pak EU inzeruje pod názvem "liberální demokracie".

Měli bychom mlčky sledovat v Evropě stoupající barbarství? Říkám vám, musíme být netolerantní proti všemu, co je hrozbou pro náš svět. Protože mediální "Moderátoři" stavu jen sedí a lamentují, cože se to stalo (zničení Evropy), a pak truchlí kvůli nárůstu nacionalismu.

Příroda nás od začátku učí, že život je neustálý boj. Pacifismus je jen utopie. Neexistuje žádný politicky korektní projev, který by zamezil nastupujícímu migračnímu násilí. Ale také neexistují žádné politické ideologie, které by překonaly naše svobodné touhy a povinnosti k našim bližním. Náš instinkt je divoký a je založen na vůli přežít.

Trvale se jedná o zápas mezi jednotlivci, společenskými třídami, národy a může mít podobu hospodářské, sociální, politické a vojenské soutěže. Jedná se o boj o moc, aby ta zvítězila nad vůlí člověka, aby ta využila své výhody nebo aby posunula svůj názor na to, co je spravedlivé nebo účelné. Když se politické prostředky EU nezdaří, bude se znovu a znovu uplatňovat násilí.

Jednotlivec, který používá násilí, může být označen za zločince, třídu můžeme nazývat revolučním nebo zrádným lidem. Jenomže diskuse o světovém míru je dnes vedena pouze bílými lidmi, a nikoliv mezi mnohem četnějšími barevnými rasami. To je nebezpečný stav věcí.

Když jednotliví myslitelé a idealisté mluví o míru, je tento účinek vždy zanedbatelný. Ale když se celé národy stanou pacifistickými, je to symptom senility. Přijmout takovou pozici znamená opustit budoucnost, protože pacifistický ideál je v rozporu se základní existencí lidstva. Pacifismus zůstane ideálem a není skutečností. Pokud budou bílé národy vládami v EU vedeny tak, aby nikdy znovu nevedly válku, budou to barvené národy, které budou jednat opačně a stanou se vládci světa. I toho evropského.

(Upraveno a zkráceno redakcí, zdroj: https://1url.cz/WMKqD)