Podle vlády má být „majetkový striptýz“ u komunálních politiků zachován

Tak to alespoň zjistila Česká justice, která k tomu uvádí: "majetkový striptýz" se týká povinnosti veřejných funkcionářů zveřejňovat veškerý majetek včetně údajů o společném jmění manželů a manželek nebo společníků ve firmách.

Skupina senátorů, která podala stížnost Ústavnímu soudu spatřuje protiústavnost napadených ustanovení zákona o střetu zájmů zejména v zásahu do soukromí (čl. 10 Listiny), který vzniká umožněním shromažďování a zveřejňování informací o majetkových poměrech komunálních politiků, včetně těch, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Praxe ukazuje, že pokud by lidé kandidující v malých a středních obcích museli zveřejňovat své soukromí v tomto rozsahu, bylo by vůbec obtížné nějaké kandidáty pro obecní resp. komunálnívolby získat. Požadavky ze zákona jsou zjevně přehnané a vláda se prezentuje ve velmi neuvážené podobě Velkého četníka.