Pavel Pešek: OTEVŘENÝ DOPIS OKAMUROVI

Tomio,

známe se již několik let z různých demonstrací na nichž jsi projevoval zájem o mé názory, jež velmi rezonovaly s Tvými postoji. Ostatně na svátek hlavního patrona českých zemí sv. knížete Václava 28/9/2017 jsi mi ve Staré Boleslavi s nadšením lomcoval oběma rukama: "Děkuji ti, že jsi přišel mě podpořit!!"

Hlavní programové cíle "receptury" SPD stále považuji za výborné. Z toho důvodu má smysl podporovat jednotlivě ty kandidáty SPD, kteří v minulosti i současnosti prokázali mravní bezúhonnost a odbornou způsobilost podílet se na řízení společnosti, k nimž podle mých zkušeností nepochybně patří profesionálně zdatní a čestní muži Ladislav Jakl či Benjamin Kuras.

Naproti tomu Tvá personální politikaje slepě a umanutě sebevražedná: liberálové typu křivých a zpupných lhářů (Černý, Rozner, Rozvoral) jsou hrobaři hnutí. Mluvím s řadou lidí v zemi a slyším varovné signály deziluze a hořkých výčitek na adresu nejvyššího vedení SPD - o podivném kupčení s nominacemi a pozicemi na kandidátkách, o zklamaných lidech, kteří - jako já - věnovali svou důvěru do rukou těch, kdo zneužili naše národní a státní zájmy, aby si z nich udělali"továrnu na peníze". V té souvislosti není nezajímavé, že pražskou SPD vede do voleb ex-šéf Veliké lóže ČR -největší organizace svobodných zednářů u nás .

Ty ses bohužel podílel nečestných hrách, Tomio, což jsi ostatně sám přiznal svým neblahým hysterickým výkřikem při našem jarním setkání před publikem Duelu u J. Soukupa: "No tak nejsem čestnej člověk!!" To vše svědčí o flagrantním popření transparentních demokratických mechanismů, jež je povinna respektovat a garantovat každá demokratická strana či hnutí. Musíš si uvědomit a přiznat, že i Ty jsi povinen chovat se jako veřejný orgán, neboť jsi placen z veřejných financí. Nikoli nadarmo naši moudří předkové říkávali: "Pýcha a hloupost rostou na jednom stromě". Jakkoli znovu zdůrazňuji, že Tvé obecné národospásnéa státotvorné teze sdílím; kamenem úrazu je Tvá osobní nedůvěryhodnost, ješitnost a zbabělá proradnost.

Přeji Ti brzké vystřízlivění a do té doby se s Tebou loučím, Tomio.

Ing. Jiří Pavel Pešek

ECSSU, pedagog, ex-diplomat