Radim Valenčík: Co je horší než negramotnost? Snaha zůstat negramotem

Tolik diletantismu, tolik negramotnosti, pokud jde o znalost historie a souvislostí, i pokud jde o základní postupy logického myšlení, jsem neslyšel. Takovou neprofesionalitu, takové pohrdání slušností a fakty, takovou účelovost, takové pokrytectví... Ani za minulého režimu z té druhé strany se nekleslo tak hluboko při účelových interpretacích roku 1968. Včetně neslavně proslulého "Poučení z krizového vývoje".
Připomenutí 50. výročí 21. srpna 1968 přineslo ze strany mainstreamových medií dosud nejzřetelnější pohrdání historickou skutečností: MĺSTO ZVÝRAZNĚNĺ TEHDEJŠĺ JEDNOTY NÁRODA CĺLENÉ ROZEŠTVÁVÁNĺ LIDĺ DNES. Jak se však ukázalo, trend na vyhrocování situace až ke konfrontaci neprošel. Naštěstí.