Radim Valenčík: Náš kapitalismus

Když jsem se zmínil o čínských zkušenostech, bylo chybou, že jsem neuvedl o co jde. 
Jde o to, že dnešní západní kapitalismus je charakterizován nadvládou velkého nadnárodního kosmopolitního soukromého finančního kapitálu nad rozvrácenými státy západu. 

Na východě v Číně a v nejmenovaném Rusku vzniká ještě nepojmenovaný staronový model společenského systému s obrácenou hierarchií nadvlády silného potriotického státu nad odsoukromněným základním celospolečenským vlastnictvím, resp. hmotným základem kapitálu, jehož zcizené vlastnictví je v podstatě základem kapitalistického systému.

O tom, že kapitalisté ve východním systému jsou pouhými leníky silného patriotického státu a základní celospolečenské vlastnictví je jim jenom propůjčeno (v rámci udržení kompatibility se západním kapitalismem) není pochyb. O tom svědčí případ té velké čínské firmy v Česku, případ Chodorkovského a dalších v Rusku. 

V případě neposlušnosti leníků následuje zabavení léna a odeslání na převýchovu do trestní kolonie v ruském případě, v čínském případě i poprava za korupci.

Petersburg
Petersburg