Radim Valenčík: Pokud jsme u této vlády...

Určitým testem budou říjnové volby. Dle mého názoru není sestavena dobře. Čekal jsem od Babiše více. Naše země potřebuje koncepční vládu. A koncepčnost není myslitelná bez kvalifikovanosti, bez úcty k odbornému poznání, bez schopnosti si toto poznání osvojovat a využívat v praxi. Proto považuji plagiátorské aféry ministrů za velmi nepříjemný signál.

Ještě k těm říjnovým volbám. Zde bude velmi důležité, jak bude veřejnost od kandidátů těch stran, které dostaly ve volbách v předminulém a minulém roce žlutou kartu, které nevyslyšely hlas členské základny, příznivců či potenciálních voličů a proměnily nápravné sjezdy ve frašku, vyžadovat, jak vidí situaci ve stranách za které kandidují a jak chtějí přispět k nápravě těchto stran. Zde mohou voliči velmi mnoho ovlivnit.

 Jen na nich záleží, zda si kandidáti příslušných stran uvědomí, že nejde jen o to vytěžit maximum ze zůstatků politického kapitálu těchto stran. - Vím, že někteří považují snahu "vzkřísit" tradiční strany za zbytečnou. Nikoli. Jak ukazují i zkušenosti jiných zemí, pokud v některých z tradičních stran nezačne proces nápravy, tak s velkou pravděpodobností si proces degenerace zopakují i strany nově vznikající a dobývající politický prostor. V případě některých tento proces již začal a projevuje se svými důsledky.