Radim Valenčík: Politiky nelze hodnotit podle jejich vizí, ale podle toho, co po nich zůstane.

Pamatuji si, jak na jaře 1990 vybudil velkou diskusi a u velké části veřejnosti vyvolal negativní reakce Havlův výrok o tom, že neví, co je to vlastně socialismus. Některé pojmy mají symbolický význam. Pro pochopení podstaty společenského dění je však dobré či spíše nutné používat přesně definované pojmy, které mají reálnou interpretaci. Platí to i pro pojem socialismu. Ať už z jedné či druhé strany se vystavuje člověk riziku, že si nechá přes určitý blok ve své mysli snadno ovládat.

Globální boj se proto změnil ve střet idiocie a rozumu. Jen se obávám, že ten selský nemusí stačit, že proti tomu zlu, které vykrystalizovalo, budeme muset použít ten, který čerpá i pramenů poznání, včetně poctivé vědy.