Radim Valenčík: Státní a soukromé a nic jednoduchého

Vlastnictví prostřednictvím moudré strany a její vedoucí úlohy. Dnes zkouší jít touto cestou Čína, zdůvodňuje vedoucí úlohu komunistické strany nutností mít monopol na "velkou" korupci, která tak může vznikat jen v jejích řadách, s tím, že ona jediná (komunistická strana) je schopna si s touto velkou korupci poradit. Obávám se, že pokud by zůstala Čína jen u tohoto přístupu, dostane se do neřešitelných problémů. Je to jen vytloukání klínu klínem. Rozežírání systému vzlínám soukromého vlastnictví lze omezit jen velmi obtížně. Ale možná v Číně včas pochopí, že řešení je trochu jinde.

Na druhé straně i soukromé vlastnictví prodělalo vývoj, který eliminuje jeho funkce. Největší soukromé majetky prorostly se státem a jsou ovládány parazitujícími strukturami. Z pozice koncentrovaného soukromého majetku se snaží tyto parazitující struktury kontrolovat nejmajetnější rodiny, které zvládly umění dynastického uchování a rozmnožování majetku. V kontaktu s nimi však samy podléhají (z hlediska vývoje vztahů v příslušných rodinách, z hlediska morality, vidění světa, psychiky apod.) všestrannému úpadku, který je s parazitováním na prorůstání soukromého vlastnictví se státem fatálně spojen.