Referendum – strašák politiků

Strašák referenda o EU

Referendum je zakotveno v ústavě mnoha zemí. Příkladem je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, je ve většině států USA, mají je všechny spolkové země Německa, má jej Itálie. Není to žádný výmysl nějaké údajně nedemokratické strany, referendum využil např. i Charles de Gaulle..

Pokud je ale EU tak výborná pro Českou republiku, proč se referenda o ní její zastánci tak bojí? Argument, že lidé jsou hloupí je směšný už svou podstatou. Na vstup do EU byli lidé dost chytří, na prověrku setrvání v EU jsou hloupí? Strach až panický jen z vyslovení návrhu o EUduní v médiích silou normalizačního socialismu v nebývalé míře. Leč platí, že "Kdo je proti referendu o členství v EU z principu, není demokrat." .S tímto výrokem nelze než jen souhlasit.

Tvrdý názor

OndřejNeff ve svém Neviditelném psu píše: "Vystoupení z Evropské unie je proti základním zájmům České republiky. Jsme s ní spojeni zdrcující převahou ekonomickýchzájmů a spojují nás i zájmy politické a obranné." Zdůrazněme si, že členství v NATO není podmíněno členstvím v EU. Žádná taková podmínka neexistuje.

Zájmy ČR

Odmítání referenda jako demokratického nástroje může sehrát velmi negativní roli. Dnešní deficit demokracie, který sama EU přiznává, je hrůzostrašný. Je zbytečné zde rozebírat všechny projevy a dopady, jsou to známé notoriety.

Nepodstatný rozdíl ESVO proti EU

Tolik záměrně opomíjené Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) bylo založeno už v roce 1960. Přitažlivost EHS však vedla řadu původních členů ESVO ke změně členství a ESVO opustili Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Rakousko a Portugalsko.

Dnes má ESVO čtyři členy - Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, kteří spolu s Evropskou unií tvoří Evropskou hospodářskou oblast (EEA).Již70. letech ESVO uzavřelo s EHS již dohody o zóně volného obchodu, na něž v roce 1992 navázala Smlouva o EEA, platná od roku 1994. Členské státy ESVO, postupně harmonizovaly část své legislativy s ES/EU a jsou povinnydodržovat zásady nediskriminace, hospodářské soutěže, volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Členské státy ESVO jsou tak plně zapojeny do jednotného vnitřního trhu na základě unijního práva (výjimku tvoří oblast zemědělstvía rybolovu). 

Jediným rozdílem proti členství v EU je to, že státy ESVO se nepodílí na "politickém" řízení EU.Takže nepodléhají verdiktům Soudního dvora Evropské unie, nelze jim nařídit přijímání migrantů, mají právo nepřijímat sekundární právo EU, mohou si ponechat svou měnu, neúčastní se voleb do dnes prokazatelně zbytečnéinstituce jakou je Evropský parlament atd. Do politického řízení samozřejmě padají příspěvky členských států EU a někomuzpětné dotace. Za zmínku proptostojí názor Wolfganga Münchauea v textu pro Financial Times, kde autor konstatuje: "Pokud by se Británie rozhodla zůstat v Evropském ekonomickém prostoru (EEA) po vzoru Norska - a to během tranzitního období i nadále -, EU by s tím určitě souhlasila."