Samozvaní žalobci a soudci: Novináři a vítači

Zdá se, že s pomocí facebooku nám v České republice vznikla samozvaná skupina žalobců. Ti rozhodují, koho příspěvek je nenávistný (jednalo by se o trestný čin) a ti rozhodují, nebo se alespoň o to pokoušejí, kdo má být z diskuze na sociálních sítích vyloučen. To je ale stejné, jako kdyby ulice prováděla lynč.

To není v právním státě vůbec možné a nelze to tolerovat. Stále platí, že přisvojení si pravomoci úřadu je trestným činem. Kdo totiž neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Tak jako řidič nemůže zastavovat rychle jedoucím auta na silnici (ani vybržďovat), stejně tak není občan oprávněn střílet na prchajícího zloděje. Ani z restaurace nelze pro politické názory nikoho vyhodit s odůvodněním, že patří vlastníku, který si může dělat, co chce. Ani on, jede-li o veřejně nabízené služby takto jednat nemůže.

Pro posouzení toho, zda se někdo dopustil trestného činu, a to i na sociální síti, jsou oprávněny pouze orgány činné v trestním řízení (OČTŘ). Však také už několik lidí stanulo před soudem a obdrželi tresty za své nepřijatelné výroky a hrozby jiným. Je to pouze státní zástupce, kdo může vznést žalobu a nemůže ho nahrazovat ani novinář, ani neziskovka ani vítač, nově mnohý z nich i udavač. A je to pouze soud, kdo o trestu může rozhodnout.

Podsouvání spáchání trestných činů uživatelům sociálních sítí od některých novinářů a vítačů-udavačů a z jejich strany následná dehonestace dotčených osob je nepřijatelná. Soustavné, právně ničím nepodložené udávání sleduje cíl, kterým vylučování osob a spolků ze sociálních sítí. Jdede factoo snahu nahrazovat OČTŘ. Je to jednání nejen odsouzení hodné a nemorální, ale jde především ze strany především vítačů-udavačů o svévolný lynč osob a organizací zastávající jiné politické názory a postoje. Jde o povyšování se nad druhé a o to stát se samosoudcem ve věci samé při ignorování platných zákonů České republiky.

Je to jejich svévolná štvanice na lidi s jiným politickým a společenským názorem. To samo o sobě je nesporně protiprávní.