Šídlo vyskočil jako šídlo

Inu vůbec se mu nelíbila kritika Zahradila, který na svém Facebooku trefně napsal:

"Panu Jindřich Šídlo se nelíbí, když používám v souvislosti s ním termín pražská kavárna" a dodal "pražská kavárna to je mentální stav. Jedním z jeho atributů je sounáležitost s menšinou, která je údajně tou lepší, evropsky myslící částí naší společnosti (a proto je menšinou = elitou) a má setrvalý pocit morální nadřazenosti nad zbývající většinou, která se ještě nevyhrabala z postkomunismu / provincialismu / nacionalismu / čecháčkovství... a dalších. Vedlejšími příznaky jsou například pravidelná četba Respektu, bezmezná důvěra ve zpravodajství ČT a volba TOP 0,9".

Zahradil zcela přesně vystihl to, čím se vyznačovali fanatičtí nacisté a stejně tak fanatičtí komunisté: Svou jedinou pravdou. A také tím, že ten, kdo ji nezastává je pro ně nepřítel.