„Soros nás ve všech zemích světa zneužívá k rozpoutání občanské války.“

Jde samozřejmě pouze o soukromý názor, který není v článku potvrzen žádnými důkazy.

Zakladatel domácí australskéteroristické organizace Antifa, Shayne Hunter, tvrdí, že George Soros pomáhal s tím, aby se přeměnili na teroristy "nebezpečnější než ISIS."

"V USA Antifa údajně lidi cvičí ve střelbě a boji zblízka a také v Sydney provozuje bojová umění, aby - jak to říkají - mohli 'bojovat s nacisty", pokračuje Hunter. Veškerá konverzace Antify je podle Huntera  o nárocích a právech, nikoliv povinnostech. "Když tito lidé mluví o svobodě, tak tím myslí svobodu vymanění se z odpovědnosti a spojují se, aby útočili na společného nepřítele - tj. kohokoliv s pravicovou politikou", dodává Hunter.

Soudě dle toho s jakou vervou sociální sítě začaly prokazatelně likvidovat pravicové servery v USA, vnucuje se otázka, zda vedle Antify někdo nefinancuje i tuto cenzurní činnost. Jak víme, za peníze lze v tomto světě bez morálky a svědomí získat vše. Nelze tedy vyloučit, že slova Australana Huntera mohou být i pravdivá.