Soudružka Bacheletová to vidí jasně.

Nová migrační politika podle OSN a soudružky Bacheletové musí obsahovat mimo jiné možnost bezpečné dopravy do Evropy. Proč do Evropy? položí každý logickou otázku. Proč ne kamkoliv, kde je pro uprchlíky bezpečno. Se zlou by se ale u soudružky potázal. " Stavět zdi, vyvolávat strach a odpírat uprchlíkům jejich základní práva není dlouhodobým řešením, uvedla Bacheletová vysoká komisařka OSN pro lidská práva.

Opět jsme svědky toho, že migranti jsou maskováni slovem "uprchlík" asi jako kdyby nacisty někdo nazýval socialistickými dělníky. A to se strana NSDAP slovům dělnická a socialistická nevyhýbala.

Vysocí straničtí a státní činitelé... to byl obrat ze socialistické éry a obvykle vyvolával útrpný úsměv. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová by tedy měla mít protipól Nízkou komisařku. Ale ta, stejně jako nebyla v socialismu, opět chybí... Útrpný úsměv nikoliv.

Soudružkavyslala do Rakouska a Itálie speciální týmy, které budou zkoumat situaci migrantů v těchto zemích. Až se jeden diví, že vlády těchto zemí agenty soudružky vůbec vpustí na své území. OSN není žádnou oprávněnou institucí provádět nějaké kontroly jednání vlád, pokud nedochází k represím či masakrování obyvatelstva. Zatím jsou masakrovánia vražděni občané Evropy posílanými migranty, za které soudružka tak horuje.

Bývalá chilská prezidentka Bacheletová si osobuje práva, která ji nenáleží. Bylo by vhodné, kdyby státy Evropy konečně začaly řešit to, že OSN už není arbitrem mezinárodních práva, ale jenom spojencem pašeráků a totalitních režimů.

FOTO:Gobierno de Chile.