Tomáš Halík: Tato země není naše!

"I my jsme tady cizinci a přistěhovalci. Musíme přijmout uprchlíky".

Ažprý dojde na poslední soud, Kristus předstoupí před lidi, kteří odmítají pomoci těm uprchlíkům, kterým pomoci mohli, a vyčiní jim za to, že nepomohli lidem trpícím na strastiplné cestě. Dokud máme čas, měli bychom podle Halíka více naslouchat Bibli.

Ten pán je, jak říkají ti mladší, naprosto mimo mísu. Češi jsou ze 70% ateisté a odvolávat se na Boha při příjmu migrantů je přinejmenším hloupé. Kdyby šlo o skutečné uprchlíky, to by samozřejmě byla jiná.

Ale co více, srovnávat odchody Čechoslováků s příchodem afrických migrantů je skoro nehoráznost. Na odchodech Čechoslováků někdo vydělával? Nějací pašeráci? Oni dostávali dávky, bydlení a hlásali nenávistné výroky? Halík je někým zřejmě dobře placen, aby národy České republiky trvale urážel. Je nemožný a trapný. Je skoro divné, že mu média věnují takovou pozornost.

(Zdroj:https://1url.cz/qMMLA)