Vladimíra Vítová: Co nevíte a nesmíte vědět

EU zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 80 milionů muslimů ze Středozemí do roku 2050. Projekt se jmenuje "Euro-Med" a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet "potřebných"imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat - pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit evropské důchodce.

Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 oficiálně sdělil toto: "Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali."

OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se "kompenzovala nízká porodnost v Evropě". Zpráva OSN z roku 2000 má název "Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace" a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 "potřebovat" 159 miliónů imigrantů.