Martin Koller: Strany držitelů koryt a temno.

Až takto ostře popisuje současné politické strany Martin Koller, jenž české politické strany pokládá za zájmové skupiny, které si z politiky udělali živnost za peníze občanů a svou rétoriku a lži podřizují jedinému zájmu a tím je zisk moci a peněz.

Česko hodnotí Koller jak rozvrácenou a rozkradenou kolonii Německa s polovičními platy, třetinovými důchody a legiemi parazitů. Obyvatelstvo je podle něj nasáklé amorálností a zbabělostí. Proto procházejí politické programy, které jsou plné ubohostí, stupidit a jsou doplňovány hádkami na obrazovce, aby v tahanici o kořist udělali politici z lidí úplné hlupáky. Tento stav pokládá Koller za začátek temna.

Zkráceno redakcí. Text vyšel 3.7. 2018 V Severočeské pravdě.