Už nám to není jedno, CO se děje v EU..…?

Nepochybně mimořádně arogantní a nedemokratická politika EU se zasloužila o to, že se dnes na tuto instituci díváme obdobně, jako jsme hleděli na politiku moskevských stalinistů. Také superplánování a superegulace až příliš připomínají neslavné RVHP a tak se pomalu budíme ze sna ideálu kapitalismu do reality globalismu, který je stejně nebezpečný, jako byl nacismu a stalinův socialismus. Slova jiná, metody stejné, cíle stejné.

Tak se snad zase konečně v dějinách českých zemí probudil zájem o to, co se děje vedle u sousedů. Už nám není jedno, kdo je kancléř v Rakousku či Německu, už nám není jedno, co dělají Italové, už nám není jedno, jak se hlasuje proti Maďarsku či Polsku, kde se lidé globalistické antinárodní politice brání. Už víme, že být sami je náš malér. Už víme, že zlo pochází z osy Brusel-Paříž-Berlín. Už víme, že se musíme starat.

To je velký národní posun.

Jenom musíme hledat politické strany a hnutí, které to také takto vidí. A těch mnoho není. Za dotace, za korýtka v Bruselu prodají i toho posledního občana. 

Takže voliči, nebuďte tak hloupí!