Zelení chtějí do Prahy alespoň 5000 migrantů

Poprvé se musíme ptát: Proč do Prahy? Tady mladí lidé mají problém dosáhnout na bydlení ať už v nájmu či vlastní, takže tímto se jim situace ještě zhorší.

Podruhé se musíme ptát: Proč jen do Prahy? To jinde údajné pracovní síly nechybí? Pomineme-li, že v Praze hlad po nekvalifikované síle není.

Potřetí se musíme ptát: Kdo Pirátům za tohle platí svými špinavými penězi? Nikdo?

Pak si musíme položit poslední otázku, proč tito lidé, takoví příznivci drogy marihuany, mají tolik voličů. To jste všichni taky tak zdrogovaní? Vypadá to tak..